Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Novinky Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Exkurzia štvrtákov

Zaujímavá, pútavá, poučná – taká bola návšteva múzea mincí a medailí v Kremnici. Priblížilo nám ťažký život baníkov a ťažbu zlata priamo v Kremnici. Aj program Na Mesiac a ešte ďalej v  najväčšom  planetáriu na Slovensku v Žiari n/H. Ž bol jedinečný. Rozšírili sme si vedomosti o vesmíre,Slnku a planétach slnečnej sústavy. Nakoniec sme mali možnosť pozorovať Slnko cez unikátny ďalekohľad.

Burza hračiek

Dňa 25.9.2014 sa v školskom klube v druhom ročníku uskutočnila  Burza hračiek. Deti si navzájom vymieňali hračky, s ktorými sa už nehrajú a ktoré by mohli ešte poslúžiť kamarátom.  Akcia bola zameraná na rozvíjanie kompetencií  finančnej gramotnosti  u detí.

Európsky deň jazykov

26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Každoročne si pripomíname na našej škole Európsky deň jazykov. Deti si rozhlasovou reláciou a rôznymi jazykovými aktivitami pripomenuli bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy a zároveň podporili dôležitosť štúdia jazykov s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia. 

Bezpečná cesta do školy

Dňa 10. septembra sa deti z VI. a VIII. oddelenia ŠKD zúčastnili exkurzie na Mestskej polícií v Dubnici nad Váhom, kde im boli poskytnuté zaujímavé informácie o bezpečnosti na cestách, chodníkoch a v meste, v rámci mesačnej témy "Bezpečná cesta do školy". Deti sa oboznámili s pravidlami pohybu na vozovke, chodníkoch, mali možnosť sledovať dianie v meste pomocou kamier a boli im zodpovedané ich zvedavé otázky. Zamestnancom MsP týmto ďakujeme za zaujímavý program.

Ponuka krúžkov

Nový školský rok je už v plnom prúde. Úspešne štartujú i voľnočasové aktivity. Tu je k dispozícii pestrá ponuka rozbiehajúcich sa krúžkov. Žiaci, ktorí majú o ponúkané krúžky záujem,  sa môžu obrátiť na triednych učiteľov,  prípadne na jednotlivých vedúcich.

Atletický most 2014

V sobotu 30. augusta 2014 so začiatkom o 14.00 hod sa uskutoční na dubnickom štadióne 12. ročník Atletického mosta 2014. Na tento medzinárodný míting a súťaž o najrýchlejšieho chlapca a dievča Atletického mostu ste všetci srdečne vítaní. Viac na www.atletikasvk.sk

Žiak roka

V školskom roku 2013/2014 ocenenie  Žiak roka získal Matej Kvorka (9.B), ktorý nás všestranne úspešne reprezentoval. Počas celého obdobia školskej dochádzky dosahoval vynikajúci prospech a bol vzorom i v správaní. Najvšestrannejším športovcom v školskom  roku 2013/2014 sa stal Juraj Vrtík (9.A) a  najvšestrannejšou športovkyňou Barborka Rýdza (9.B). Blahoželáme a ďakujeme! Im i ostatným končiacim deviatakom želáme dobré vzťahy a veľa úspechov na nových školách. Tu nájdete fotografie z rozlúčky.

Úspešní v Testovani 9

Naši deviataci v Testovaní 9-2014 dosiahli vynikajúce výsledky. Zo slovenského jazyka dosiahli  priemernú percentuálnu úspešnosť 69,78, čo je lepšie o 7,78% ako národný priemer a z matematiky 62,78,  čo je dokonca  až o 8,11% viac ako národný priemer. Týmito výsledkami sme sa stali najlepšími v meste a v okrese sme druhou najúspešnejšou školou yes Gratulujeme. Tu sú podrobnejšje výsledky testovania a tu je výsledkový list našej školy od NÚCEM.

Druháci na výlete

V piatok 20.6.2014 sa žiaci 2.A, 2.B a 2.C triedy zúčastnili školského výletu do LubinyPodolia. V Lubine sme si prezreli Minifarmu s viac než 20 druhmi hospodárskych zvierat. Deťom sa najviac páčilo spoločné kŕmenie priamo v ohrade zvierat, dozvedeli sa o ich živote a spôsobe chovu. Potom sme navštívili unikátny areál – Park miniatúr v Podolí pri Novom Meste nad Váhom. V malebnej krajinke s dobovými rekonštrukciami slovenských pamiatok sme obdivovali modely slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1 : 50, kostolov, chát a rozhľadní v mierke 1:25, a to v podobe ich niekdajšej krásy a slávy. Všetkým sa veľmi páčilo, odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky.

„MAXIHRANIA“

Dňa 11.6. 2014 sa naši žiaci: Martin Antolík – 2.A, Nina Kubalová – 2.C, Michal Bičan – 3.A, Filip Polčák – 3.B, Martin Babača – 4.B a Michal Štefanec – 4.C spolu s p. uč. Pažítkovou zúčastnili matematickej súťaže MAXIHRANIE. Deti súťažili v 5-7 členných družstvách . Každé družstve malo svoj názov. My sme boli „EXPERTI“. Družstvá postupne vyštartovali na trať a plnili rôzne úlohy na 7 stanovištiach. Úlohy boli športové aj tvorivé, deti kreslili, písali, aj riešili matematické úlohy. Pre tých, ktorí práve neboli na trati, boli pripravené hry. Darilo sa nám a nakoniec sme obsadili pekné 2. miesto.

photo

Piatok 31. 10. 2014

Počet návštev: 3370592