Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Novinky Fotoalbum

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Oznam vedúcej ŠJ

Vedúca.školskej jedálne ZŠ Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom oznamuje stravníkom na ZŠ i v MŠ, že poštové poukážky na mesiac september 2014 sa budú vydávať na ZŠ v kancelárií vedúcej ŠJ, a to v dňoch:21., 22.  a 25. augusta .2014  (štvrtok, piatok, pondelok) v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Po vyzdvihnutí poštovej poukážky, prinesú doklad o zaplatení do 28.8.2014 do 14.00 hod., vzápätí budú prihlásení na stravu  na mesiac september.. Nové stravovacie kartičky s príslušným kódom dostanú žiaci ZŠ osobne do tried v prvý vyučovací týždeň.

Príjemné prázdniny!

Všetkým našim pedagógom i žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnečných dní a nových zážitkov! Prežime ich všetci bez úrazov, aby sme sa tu 2. septembra zdraví a oddýchnutí opäť stretli.

Žiak roka

V školskom roku 2013/2014 ocenenie  Žiak roka získal Matej Kvorka (9.B), ktorý nás všestranne úspešne reprezentoval. Počas celého obdobia školskej dochádzky dosahoval vynikajúci prospech a bol vzorom i v správaní. Najvšestrannejším športovcom v školskom  roku 2013/2014 sa stal Juraj Vrtík (9.A) a  najvšestrannejšou športovkyňou Barborka Rýdza (9.B). Blahoželáme a ďakujeme! Im i ostatným končiacim deviatakom želáme dobré vzťahy a veľa úspechov na nových školách. Tu nájdete fotografie z rozlúčky.

Úspešní v Testovani 9

Naši deviataci v Testovaní 9-2014 dosiahli vynikajúce výsledky. Zo slovenského jazyka dosiahli  priemernú percentuálnu úspešnosť 69,78, čo je lepšie o 7,78% ako národný priemer a z matematiky 62,78,  čo je dokonca  až o 8,11% viac ako národný priemer. Týmito výsledkami sme sa stali najlepšími v meste a v okrese sme druhou najúspešnejšou školou yes Gratulujeme. Tu sú podrobnejšje výsledky testovania a tu je výsledkový list našej školy od NÚCEM.

Druháci na výlete

V piatok 20.6.2014 sa žiaci 2.A, 2.B a 2.C triedy zúčastnili školského výletu do LubinyPodolia. V Lubine sme si prezreli Minifarmu s viac než 20 druhmi hospodárskych zvierat. Deťom sa najviac páčilo spoločné kŕmenie priamo v ohrade zvierat, dozvedeli sa o ich živote a spôsobe chovu. Potom sme navštívili unikátny areál – Park miniatúr v Podolí pri Novom Meste nad Váhom. V malebnej krajinke s dobovými rekonštrukciami slovenských pamiatok sme obdivovali modely slovenských hradov a pamiatkových objektov v mierke 1 : 50, kostolov, chát a rozhľadní v mierke 1:25, a to v podobe ich niekdajšej krásy a slávy. Všetkým sa veľmi páčilo, odniesli sme si nezabudnuteľné zážitky.

„MAXIHRANIA“

Dňa 11.6. 2014 sa naši žiaci: Martin Antolík – 2.A, Nina Kubalová – 2.C, Michal Bičan – 3.A, Filip Polčák – 3.B, Martin Babača – 4.B a Michal Štefanec – 4.C spolu s p. uč. Pažítkovou zúčastnili matematickej súťaže MAXIHRANIE. Deti súťažili v 5-7 členných družstvách . Každé družstve malo svoj názov. My sme boli „EXPERTI“. Družstvá postupne vyštartovali na trať a plnili rôzne úlohy na 7 stanovištiach. Úlohy boli športové aj tvorivé, deti kreslili, písali, aj riešili matematické úlohy. Pre tých, ktorí práve neboli na trati, boli pripravené hry. Darilo sa nám a nakoniec sme obsadili pekné 2. miesto.

Poďakovanie

V sobotu 31. 5. 2014  sa konala brigáda rodičov a priateľov školy. Viac o tejto akcii sa dočítate na stránke Povazska.sme aj na podstránke Projekty V rámci projektu 72 hodín sme natierali školský plot. Urobil sa kus užitočnej práce smiley Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, žiakom i pedagógom, ktorí si našli čas.

BALTIE 2014

Z národného kola programátorskej súťaže boli 2 žiaci – M. Štefanec (4.C), S. Feja (6.A ) nominovaní na medzinárodné finále, ktoré sa konalo 7.6.2014 v poľskom meste  Rzeszow. V konkurencii 60 žiakov zo štyroch štátov mali naši reprezentanti možnosť zažiť atmosféru veľkej súťaže. Veríme, že im bude silnou inšpiráciou pre ďalšie zlepšovanie sa. Inšpirácia aj pre ostatných TU

MAKSÍK

Počas celého školského roka riešili žiaci: Alexandra Mokráňová, Nina Kubalová, Tomáš Pisoň, Oliver Adamec, Michal Štefanec, zaujímavé úlohy korešpondenčnej súťaže MAKSÍK. Všetky úlohy vyriešil správne Oliver Adamec z 3.B a obsadil tak 1. miesto yesGratulujeme. Info o súťaži nájdete TU

V dedinke umenia a remesiel

Krásny deň plný nových skúseností a zážitkov mali žiaci 3. ročníkov, ktorí navštívili krajinu ABELAND, kde si vyrobili z vlny krásne náramky, pomleli si múku, upiekli bochníky chleba, nakŕmili dobytok, uvarili si bylinkový čaj. Streľba z luku, rytierske súboje a vyslobodenie p. učiteľky z hradu bolo vyvrcholenie krásneho dňa v historickej dedinke.

photo

Sobota 23. 8. 2014

Počet návštev: 3227934